SIGNUM - TLS
WITAMY
Tłumacz przysięgły
WELCOME
Certified translations
O nas
Tłumaczenia pisemne
Tłumaczenia ustne
Redakcja i korekta tekstu
Obszary specjalizacji
Obsługiwane języki
Standardowe ceny i ogólne warunki świadczenia usług
Kontakt
Obszary specjalizacji

katarzyna.podlaszewska@post.pl
Lista wybranych zakresów tematycznych, w których wykonywaliśmy tłumaczenia dla naszych klientów:

Ekonomia
Bankowość
Finanse
Sprawozdania finansowe
Raporty audytora
Korporacyjne raporty i prezentacje
Badania rynku
Badania opinii
Marketing
Badania satysfakcji
Kontrakty i umowy
Standardowe dokumenty korporacyjne 
Dokumenty przetargowe
Teksty reklamowe i komunikacja marketingowa
Nauki społeczne
Epidemiologia
Kultura i sztuka
Ustawy i akty prawne

Jeśli macie Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt
katarzyna.podlaszewska@post.pl 


WITAMYTłumacz przysięgłyWELCOMECertified translations