SIGNUM - TLS
WITAMY
Tłumacz przysięgły
WELCOME
Certified translations
Podstawowy cennik tłumaczeń przysięgłych
Tłumacz przysięgły

Oferujemy tłumaczenia uwierzytelnione w parze językowej polski - angielski

Zasady wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych (tzw. "przysięgłych") reguluje ustawa:
Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. bip.ms.gov.pl

Wspomniana wyżej ustawa określa m. in. urzędowe wymagania jakie należy spełnić, aby uzyskać wpis na listę tłumaczy przysięgłytch, zasady rejestracji zleceń w repertorium tłumacza, urzędowe zasady rozliczania tłumaczeń uwierzytelnionych, ceny obowiązujące w rozliczeniach z organami państwa.

Katarzyna Podlaszewska - Tłumacz przysięgły języka angielskiego; nr wpisu TP/52/12


WITAMYTłumacz przysięgłyWELCOMECertified translations