SIGNUM - TLS
WITAMY
Tłumacz przysięgły
WELCOME
Certified translations
Podstawowy cennik tłumaczeń przysięgłych
Podstawowy cennik tłumaczeń przysięgłych

Cena pisemnego tłumaczenia uwierzytelnionego (stawka podstawowa): 40 zł za stronę rozliczeniową tekstu docelowego 1125 zzs.
Standardowe tempo tłumaczenia: do 5 stron dziennie.

W przypadku tekstów specjalistycznych o wysokim stopniu trudności (np. związanym ze specyficzną terminologią) stosowane są stawki podwyższone (120% - 200%) - 50-80 zł za stronę rozliczeniową tekstu docelowego.

W przypadku konieczności zwiększenia tempa tłumaczenia powyżej 5 stron dziennie  stosowane są stawki podwyższone (120% - 200%) - 50-80 zł za stronę rozliczeniową tekstu docelowego.

Objętość strony rozliczeniowej tłumaczenia uwierzytelnionego wynosi 1125 znaków ze spacjami, a każdą rozpoczętą stronę liczy się jako pełną. W przypadku tłumaczenia uwierzytelnionego tłumaczona jest nie tylko sama treść dokumentu, dlatego liczba stron tłumaczenia zazwyczaj różni się od liczby stron tekstu źródłowego. Tłumacz przysięgły tłumaczy również bądź opisuje inne elementy (pieczęcie, znaki graficzne, znaki wodne) i poświadcza zgodność tłumaczenia z oryginałem, odpisem lub kopią dokumentu.

Cena ustnego tłumaczenia uwierzytelnionego: 200 zł za rozpoczętą godzinę obecności tłumacza.
Czas obecności tłumacza oblicza się od godziny, na którą tłumacz został wezwany, do godziny zwolnienia go od uczestniczenia w czynności. Dokładną cenę ustala się każdorazowo indywidualnie,
w zależności od rodzaju tłumaczenia i miejsca wykonywania zlecenia.
(Orientacyjnie można przyjąć, że minimalny czas trwania zlecenia obejmuje 2 godziny, czyli ½ standardowego 4 godzinnego bloku).

Powyższe stawki są stawkami netto (doliczyć należy 23% VAT)

Standardowe dokumenty rozliczane są wg zryczałtowanych stawek.
Przykładowe ceny tłumaczenia standardowych dokumentów
(ceny netto):

Odpis skrócony aktu urodzenia PL->EN    80 PLN
Odpis zupełny aktu urodzenia PL->EN    100 PLN
Odpis skrócony aktu małżeństwa PL->EN    80 PLN
Zaświadczenie o niekaralności PL->EN   80 PLN
Dyplom ukończenia studiów PL->EN    80 PLN
Odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców PL->EN    Od 300 PLN *
   
Akt urodzenia UK  EN->PL    80 PLN
Odpis aktu małżeństwa UK  EN->PL    80 PLN

*zależnie od ilości wpisów
 


WITAMYTłumacz przysięgłyWELCOMECertified translations