SIGNUM - TLS
WITAMY
Tłumacz przysięgły
WELCOME
Certified translations
O nas
Tłumaczenia pisemne
Tłumaczenia ustne
Redakcja i korekta tekstu
Obszary specjalizacji
Obsługiwane języki
Standardowe ceny i ogólne warunki świadczenia usług
Kontakt
Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia ustne są odrębną specjalizacją, wymagającą odrębnych umiejętności. Dobry tłumacz pisemny nie musi być dobrym tłumaczem ustnym i na odwrót. Dlatego rozdzielamy te dwie specjalizacje.

Praca tłumacza ustnego wymaga specjalnych predyspozycji.
Szczególne kwalifikacje tłumacza ustnego to wyższa od przeciętnej odporność na stres, brak tremy w sytuacji wystąpień publicznych, swoboda wypowiedzi,  refleks w zakresie rozumienia i reakcji na wypowiedzi ustne, znakomita dykcja, kultura języka zapewniająca reakcję odpowiednią do sytuacji i audytorium, umiejętność dostosowania się do sytuacji i reagowania w nieprzewidzianych okolicznościach.

Zlecenia ustne przyjmuje się zasadniczo jako blok do 4 godzin pracy (pół dnia) lub pół bloku (do 2 godzin pracy).

blok 4h: 600PLN+VAT
1/2 bloku: 300PLN+VAT

Co to oznacza? Nawet jeśli zlecenie trwa 1 godzinę, faktura może być wystawiona za 1/2 bloku, a jeżeli zlecenie trwa 5 godzin to za dwa bloki czyli cały dzień. W czas pracy wlicza się przerwy i czas gotowości tłumacza. Najczęściej za tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne stosuje się takie same stawki. (Oczywiście indywidualne ustalenia są możliwe, zwłaszcza w przypadku gdy zlecenie wymaga ustnego tłumaczenia jedynie krótkiego standardowego tekstu lub urzędowej formuły, wtedy zastosowanie ma stawka za 1/2 bloku).

Z drugiej strony, należy pamiętać, że tłumaczenia ustne zazwyczaj wymagają od tłumacza przygotowania, co często obejmuje konieczność przyswojenia sobie specjalistycznej terminologii lub zaznajomienia się z materiałami prezentacyjnymi lub wystąpieniem mówcy itp. Dotyczy to zwłaszcza tłumaczenia wystąpień konferencyjnych, wykładów, szkoleń, prelekcji czy przemówień.

Czasami do miejsca zlecenia trzeba dojechać poza granice miasta lub do miejsca poza granicami województwa lub regionu, a wówczas stawka za zlecenie musi uwzględniać czas i koszt dojazdu. Każdorazowo uzgadnia się to ze zleceniodawcą.

WITAMYTłumacz przysięgłyWELCOMECertified translations