SIGNUM - TLS
WITAMY
Tłumacz przysięgły
WELCOME
Certified translations
O nas
Tłumaczenia pisemne
Tłumaczenia ustne
Redakcja i korekta tekstu
Obszary specjalizacji
Obsługiwane języki
Standardowe ceny i ogólne warunki świadczenia usług
Kontakt
Redakcja i korekta tekstu

Nawet jeśli wielokrotnie czytaliście Państwo swój własny materiał, zawsze dobrze jest poprosić kogoś z zewnątrz o jego przeczytanie i weryfikację bez uprzedniej znajomości tekstu. Dzięki temu upewnicie się, że komunikat, jaki wysyłacie do swoich odbiorców, jest zgodny z zamierzeniami, nie zawiera oczywistych niezgodności i będzie dobrze odebrany i zrozumiany przez czytelnika, który nigdy wcześniej go nie widział.
Dotyczy to wszelkich aspektów komunikacji publicznej Państwa firmy, czyli m.in. stron internetowych, prezentacji, raportów rocznych, ulotek oraz tekstów reklamowych.
 
Biorąc pod uwagę całkowity koszt publikacji materiałów marketingowych i reklamowych, druku raportu rocznego lub zamieszczenia reklamy, należy zauważyć, iż cena dodatkowej weryfikacji w celu powtórnego, niezależnego sprawdzenia jakości i poprawności tekstów publikowanych przez Państwa firmę jest zazwyczaj relatywnie niewielka, w porównaniu z całością kosztów.  

Oferujemy zarówno usługi redaktorów, dla których językiem ojczystym jest język polski, jak i redakcję przez redaktorów anglojęzycznych.
 

WITAMYTłumacz przysięgłyWELCOMECertified translations