SIGNUM - TLS
WITAMY
Tłumacz przysięgły
WELCOME
Certified translations
O nas
Tłumaczenia pisemne
Tłumaczenia ustne
Redakcja i korekta tekstu
Obszary specjalizacji
Obsługiwane języki
Standardowe ceny i ogólne warunki świadczenia usług
Kontakt
Standardowe ceny i ogólne warunki świadczenia usług
Standardowa stawka: 40,00 zł za stronę przeliczeniową o objętości 1800 znaków ze spacjami (zzs).
(Stawka 40 zł/1800zzs odpowiada stawce 35,56 zł/1600 zzs lub stawce 33,33 zł /1500 zzs.)
Standardowa stawka dotyczy tłumaczeń zwykłych (nieuwierzytelnionych, tzn. niepoświadczonych pieczęcią tłumacza przysięgłego). Standardowa stawka dla tłumaczeń nieuwierzytelnionych obowiązuje zasadniczo dla tekstów, dla których tempo tłumaczenia wynosi nie więcej niż 8 stron przeliczeniowych na dzień roboczy, dostarczonych w pliku komputerowym w formacie pozwalającym na elektroniczną obróbkę tekstu w narzędziach CAT.
W przypadku dużych zleceń możliwe jest zwiększenie tempa tłumaczenia.
W przypadku tłumaczeń specjalistycznych (np. technicznych, medycznych, prawnych) możliwe są dodatkowe uzgodnienia, zależnie od rodzaju tekstu do tłumaczenia.
Przy określaniu terminu wykonania dzień przyjęcia zlecenia i dzień dostawy gotowego zlecenia nie są uwzględniane w kalkulacji terminu, tzn. oba te dni nie są wliczane do czasu pracy nad zleceniem.

Standardowa stawka za weryfikację językową tekstu: 50%-75% odpowiedniej stawki za tłumaczenie, w zależności od rodzaju i jakości tekstu przedstawionego do weryfikacji/edycji (przykładowo dla niespecjalistycznego tekstu dobrej jakości – 50% standardowej stawki tłumaczeniowej. czyli 20 zł/str.)

Dodatkowa weryfikacja językowa tekstu tłumaczonego przez nas na język angielski, np. przeznaczonego do publikacji, broszury tekstu reklamowego itp. (korekta przez native speakera): od 20 zł/str., w zależności od specyfiki tekstu źródłowego.

Weryfikacja przez native speakera tekstu obcego (tekstu w języku angielskim, nietłumaczonego wstępnie przez naszego tłumacza): od 30 zł/str.

Stawka ekspresowa - dotyczy powyżej 8 stron standardowych tłumaczenia dziennie: stawka za stronę przeliczeniową stanowi wielokrotność stawki podstawowej: od 1,25-2,00 * stawki podstawowej w zł za stronę (50,00-80,00), w zależności od specyfiki tekstu źródłowego, objętości i terminu dostarczenia pracy.

Ekspresowa weryfikacja tekstu obcego - 30-50 zł / stronę, w zależności od specyfiki tekstu źródłowego i terminu dostarczenia pracy.

Ukryty tekst – dostarczone pliki źródłowe mogą zawierać ukryty tekst, niewliczany do statystyki pliku, np. wbudowane wykresy lub rysunki. Z tego względu, wszelkie prezentacje bądź dokumenty zawierające wykresy, rysunki i tabele, będą wymagać szczegółowego oszacowania zakresu zlecenia i czasu wymaganego na jego realizację.

Standardowa dostawa to dostawa w formie pliku elektronicznego w jednym z podstawowych formatów plików - *.doc, *xls, *ppt. Format pliku wynikowego odpowiada formatowi pliku wejściowego (Pliki Word/Excel/Power point pakietu Windows 2003/2007 - stawka podstawowa; formaty inne - do uzgodnienia).

Tłumaczenia niestandardowe: ekspresowe, nietypowe, prezentacje, specjalistyczne – możliwe są dodatkowe uzgodnienia a cena ustalana jest indywidualnie z klientem.

Tłumaczenia ustne: w celu wyceny zlecenia prosimy o kontakt.

Polityka rabatowa: Rabaty są możliwe w przypadku zleceń przetwarzanych z wykorzystaniem narzędzi CAT, zawierających powtarzalne teksty, wykorzystujących powtarzalne szablony, gdzie jedynie część tekstu wymaga tłumaczenia/edycji, w przypadku tabel zawierających dane liczbowe niewymagające edycji itp. Możliwość uzyskania rabatu i jego wysokość zostanie każdorazowo oszacowana na podstawie wstępnej analizy zlecenia.

Podane ceny są cenami netto (bez VAT). Do faktury doliczany jest podatek VAT wg stawki 23%.

Powyższe ustalenia dotyczą ogólnych zasad mających zastosowanie do tekstów sformatowanych w standardach pozwalających na łatwy dostęp do tekstu, jego charakterystyki oraz możliwości formatowania, z zastosowaniem formatów przetwarzanych przez powszechnie stosowane narzędzia CAT, współpracujące z pakietem Microsoft Office. W sytuacji, gdy trzeba zastosować specjalne formatowanie, praca będzie wymagać indywidualnych uzgodnień z klientem.

W przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych, prosimy o kontakt w kwestii konkretnego dokumentu.

UWAGA: Powyższe warunki określają ogólne zasady świadczenia usług i nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.


WITAMYTłumacz przysięgłyWELCOMECertified translations