SIGNUM - TLS
WITAMY
Tłumacz przysięgły
WELCOME
Certified translations
O nas
Tłumaczenia pisemne
Tłumaczenia ustne
Redakcja i korekta tekstu
Obszary specjalizacji
Obsługiwane języki
Standardowe ceny i ogólne warunki świadczenia usług
Kontakt
Tłumaczenia pisemne

Specjalizujemy się w polsko-angielskiej parze językowej. W tym zakresie oferujemy tłumaczenia zwykłe (niewuwierzytelnione) i przysięgłe (uwierzytelnione)
Inne języki dostępne są po odrębnym uzgodnieniu.

Nasze zlecenia obejmują głównie teksty z zakresu ekonomii, finansów, bankowości, rachunkowości, marketingu, badań rynku, badań społeczno-politycznych, PR, oraz publikacji naukowych w obszarze medycyny, epidemiologii, nauk społecznych, psychologii i dziedzin pokrewnych.Tłumaczymy również różnorodną dokumentację związaną z obsługą działalności podmiotów gospodarczych: SIWZ, treść stron internetowych, umowy, dokumenty przetargowe, dokumenty rejestracyjne, oferty, prezentacje handlowe itp.
Niektóre z naszych zleceń wkraczają na obszary kultury i sztuki - gdy tłumaczymy foldery wystaw lub wydarzeń artystycznych.

Dzięki doświadczeniu zawodowemu w obszarach takich jak marketing, badania społeczno-polityczne, badania rynku, badania satysfakcji klienta, usługi doradcze oraz usługi bankowe, a także dzięki wieloletniej praktyce językowej w dziedzinie tłumaczeń oraz weryfikacji językowej i edytorskiej tekstów, jesteśmy w szczególny sposób przygotowani do obsługi zleceń translatorskich i edytorskich w różnorodnych dziedzinach związanych z działalnością gospodarczą.

WITAMYTłumacz przysięgłyWELCOMECertified translations